Αναβάθμιση/ Υποβάθμισή Host

Για να μπορέσετε να ξεκλειδώσετε περισσότερους πόρους στην φιλοξενεία hosting σας 1. Μεταβείτε στο: https://my.webvortex.org/products/all/active

  1. Επιλέξτε το πακέτο που θέλετε να αναβαθμίσετε

  2. Επιλέξτε Αναβάθμιση / Υποβάθμιση

  1. Επιλέξτε το πακέτο που σας ενδιαφέρει

Last updated