Διαχείριση Εγκατάστασης

Για να διαχειριστείτε την εγκατάσταση σας πηγαίντε στην σελίδα Websites > Apps

Πατήστε Διαχείριση(Manage)

  1. Γενικές πληροφορίες: Εδώ παρατίθενται γενικές ρυθμίσεις σχετικά με την ιστοσελίδα, όπως η διεύθυνση URL του ιστότοπου και η έκδοση του WordPress.

  2. Πρόσθετα (Plugins): Αναφέρονται τα πρόσθετα που είναι εγκατεστημένα στον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων των ενεργών και ανενεργών πρόσθετων.

  3. Ασφάλεια (Security): Παρέχονται εργαλεία για την ασφάλεια του ιστότοπου, όπως η προστασία από επιθέσεις brute force και η επιλογή για Single Sign-On.

  4. Χρήστες (Users): Εδώ εμφανίζονται οι χρήστες που έχουν πρόσβαση στον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων χρηστών και των διευθύνσεων email τους.

  5. Debug: Ρυθμίσεις αντισφαλματικής λειτουργίας του WordPress.

Last updated