Βάσεις δεδομένων

Διαχειριστείτε τα αρχεία της εγκατάστασης σας εύκολα και γρήγορα μέσω του UI μας.

Για να διαχειριστείτε την βάση δεδομένων σας πηγαίντε στην σελίδα Websites > Apps > Databases

Η σελίδα phpmyadmin βρίσκετε εδώ:

Εδώ είναι μερικές από τις δυνατότητες που παρέχονται:

  1. PhpMyAdmin: Είναι ένα εργαλείο διαχείρισης της MySQL βάσης δεδομένων και συνήθως χρησιμοποιείται από έμπειρους χρήστες για προχωρημένες διαδικασίες διαχείρισης βάσεων δεδομένων.

  2. Χρήστες Βάσης Δεδομένων: Εδώ μπορείτε να δημιουργήσετε νέους χρήστες βάσης δεδομένων και να ορίσετε τα προνόμια πρόσβασής τους.

  3. Εισαγωγή SQL Αρχείου: Επιτρέπει την εισαγωγή ενός αρχείου SQL στη βάση δεδομένων. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επαναφορά δεδομένων από αντίγραφα ασφαλείας ή για μεταφορά δεδομένων από άλλες πηγές.

  4. Εξαγωγή SQL Αρχείου: Επιτρέπει την εξαγωγή των περιεχομένων της βάσης δεδομένων ως αρχείο SQL. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων ή για μεταφορά των δεδομένων σε άλλη βάση δεδομένων.

Last updated