Διαχείριση DNS

Αφού έχετε συνδέσει επιτυχώς τα nameservers στο domain σας μπορείτε να διαχειριστείτε τα records σας ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα

  1. Επιλέξτε Domains

  1. Επιλέξτε DNS

Last updated