Λογαριασμοί FTP

Για να διαχειριστείτε τους λογαριασμούς FTP σας πηγαίντε στην σελίδα Websites > Apps > Advanced>FTP

Last updated