Δημιουργία Ticket Υποστήριξης

Για να δημιουργήσετε ένα αίτημα υποστήριξης πλοηγηθείτε στο: https://my.webvortex.org/support/tickets

  1. Αιτήματα: Ο χρήστης μπορεί να δει τα αιτήματά του, συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών όπως ο αριθμός αίτησης και η κατάσταση της αναφοράς.

  2. Προσθήκη αιτήματος: Υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης νέου αιτήματος ή αίτησης.

  3. Τελευταία ενημέρωση: Πληροφορίες σχετικά με την τελευταία ενημέρωση της κατάστασης της αναφοράς, καθώς και η ημερομηνία και η ώρα που πραγματοποιήθηκε αυτή η ενημέρωση.

  4. Κατάσταση αναφοράς: Η κατάσταση της αναφοράς δίνει πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο της επίλυσης του προβλήματος ή της ανταπόκρισης στο αίτημα.

Last updated