Πόροι

Εικονικοποίηση: H WebVortex χρησιμοποιεί τεχνολογία εικονικοποίησης για να διαιρέσει τους φυσικούς πυρήνες της CPU σε εικονικούς. Κάθε εικονική CPU (vCPU) συμπεριφέρεται σαν φυσικός πυρήνας CPU, αλλά στην πραγματικότητα μοιράζεται πόρους με άλλες vCPU στον ίδιο φυσικό διακομιστή.

Απόδοση: Η ύπαρξη 4 vCPU σημαίνει ότι ο ιστότοπος ή η εφαρμογή σας θεωρητικά έχει πρόσβαση σε επεξεργαστική ισχύ ισοδύναμη με τέσσερις φυσικούς πυρήνες CPU. Αυτό μπορεί ενδεχομένως να οδηγήσει σε καλύτερη απόδοση και ταχύτερη επεξεργασία των αιτημάτων.

Κοινόχρηστο περιβάλλον: Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι παρόλο που έχετε πρόσβαση σε 4 vCPU, εξακολουθείτε να βρίσκεστε σε ένα κοινόχρηστο περιβάλλον φιλοξενίας. Αυτό σημαίνει ότι οι πόροι, συμπεριλαμβανομένης της ισχύος της CPU, μοιράζονται μεταξύ πολλών χρηστών στον ίδιο φυσικό διακομιστή. Η πραγματική απόδοση που αντιμετωπίζετε μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με το φορτίο που δημιουργείται από άλλους χρήστες στο διακομιστή.

Περιορισμοί χρήσης: Ενώ έχετε πρόσβαση σε 4 vCPU, ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με την ποσότητα χρήσης CPU που μπορείτε να καταναλώσετε. Η υπέρβαση αυτών των ορίων μπορεί να οδηγήσει σε στραγγαλισμό ή άλλους περιορισμούς.

Last updated