Ασφάλεια και SSL

Για να διαχειριστείτε την ασφάλεια και τα SSL σας πηγαίντε στην σελίδα Websites > Apps > Security

  1. Πιστοποιητικά SSL: Εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με το SSL πιστοποιητικό του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένου του κατάσταση, του domain, του πιστοποιητικού, της υποχρεωτικής χρήσης HTTPS και της ημερομηνίας λήξης.

  2. Διαχειριστής IP: Επιτρέπει στον χρήστη να επιτρέπει ή να αποκλείει συγκεκριμένες διευθύνσεις IP από την πρόσβαση στον ιστότοπο. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση της ασφάλειας του ιστότοπου.

Last updated